Formularz zgłoszeniowy

Triathlon Soplicowo

Cichowo (gmina Krzywiń), 15.06.2019
Dystans: 1/4 Ironman (0,95-45-10,55) i 1/8 Ironman (0,475-22,5-5,275).

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
narodowość/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Wybór dystansu:
Dystans*
1/4 Ironman (0,95-45-10,55)
1/8 Ironman (0,475-22,5-5,275)
Kategorie:
Mieszkaniec gminy Krzywiń [zameldowani]
Mieszkaniec powiatu koœciańskiego [zameldowani]
Koszulka: [płatna dodatkowo 39 zł - zdjecie koszulki]
Rozmiar koszulki
* Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl