Formularz zgłoszeniowy

EKIDEN PragmatIQ

Poznań, 09.06.2019

Zawodnik 1 [ 9795m] :
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/F
data urodzenia/date of birth
- - *
kapitan drużyny/team capitan*
adres e-mail (potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane na adres e-mail kapitana)
*
Zawodnik 2 [10800m]:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/F
data urodzenia/date of birth
- - *
kapitan drużyny/team capitan*
adres e-mail (potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane na adres e-mail kapitana)
*
Zawodnik 3 [ 5400m] :
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/F
data urodzenia/date of birth
- - *
kapitan drużyny/team capitan*
adres e-mail (potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane na adres e-mail kapitana)
*
Zawodnik 4 [ 5400m] :
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/F
data urodzenia/date of birth
- - *
kapitan drużyny/team capitan*
adres e-mail (potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane na adres e-mail kapitana)
*
Zawodnik 5 [ 5400m] :
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/F
data urodzenia/date of birth
- - *
kapitan drużyny/team capitan*
adres e-mail (potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane na adres e-mail kapitana)
*
Zawodnik 6 [ 5400m] :
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/F
data urodzenia/date of birth
- - *
kapitan drużyny/team capitan*
adres e-mail (potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane na adres e-mail kapitana)
*
Dane drużyny:
Nazwa drużyny
*
telefon kontaktowy do Kapitana
*
w postaci (+48602123123)
Adres korespondencyjny Kapitana:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Klasyfikacje:
Drużyna firmowa:

Jeśli chcesz zgłosić swoją drużynę do kwalifikacji firmowej pamiętaj, aby:
1) wszyscy członkowie drużyny byli z jednej firmy (wszyscy są związani z firmą przez co najmniej 3 miesiące poprzedzające bieg)
2) nazwa firmy znalazła się w nazwie drużyny
Szczegóły w Regulaminie biegu

Informacje dodatkowe:
[Jeśli potrzebujesz faktury pro forma, skontaktuj się z nami w tej sprawie pisząc e-mail na adres: faktury@ekidenpragmatiq.pl]
Czy wystawić FV za opłatę startową
Dane do faktury:
Adres e-mail do wysyłki faktury:
* Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Biegu i akceptujemy go.
* Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji Biegu, tj. w szczególnoœci w celu rejestracji drużyny, założenia dla niej konta w Panelu zawodnika, publikacji listy uczestników i tabeli wyników, przekazywania informacji organizacyjnych i marketingowych dotyczących Biegu, w tym jego kolejnych edycji.
* Wyrażamy zgodę na przekazywanie za pomocą poczty elektronicznej, sms lub połączeń telefonicznych informacji organizacyjnych i marketingowych dotyczących Biegu, w tym jego kolejnych edycji.
* Wyrażamy zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Organizatora oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
* Oœwiadczamy, że zapoznaliœmy się z klauzulą informacyjną.
Przeczytaj Regulamin Biegu

* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl