Formularz zgłoszeniowy

Zimowy Forest Run 2020

Mosina, 15.02.2020
Dystans: ok. 21,5 km

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
narodowość/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Informacje dodatkowe:
wybór posiłku*
Istnieje możliwość zakupienia dodatkowo oficjalnych rękawków do biegania Forest Run (39,90 zł) - strona z informacjami
Newsletter:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Stowarzyszenia Poco Loco Adventure. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Stowarzyszenie Poco Loco Adventure, z siedzibą w Poznaniu, ul. Taczaka 23/4."
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Stowarzyszenia Poco Loco Adventure.
* Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z treścią i w pełni akceptuję klauzulę informacyjną
* Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl